Kontrole punktów sprzedaży fajerwerków - Aktualności - KPP Włoszczowa

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole punktów sprzedaży fajerwerków

Dzisiaj policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie wspólnie z włoszczowskimi strażakami, kontrolowali na terenie miasta punkty sprzedaży fajerwerków pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów. Mundurowi przypominają, że wyroby pirotechniczne mogą być używane jedynie przez osoby dorosłe.

Podczas prowadzonych kontroli stoisk oferujących do sprzedaży wyroby i materiały pirotechniczne policjanci i strażak zwracali uwagę, czy osoby sprzedające fajerwerki posiadają wszystkie wymagane przepisami dokumenty oraz czy nie sprzedają ich osobom nieletnim.

Pamiętajmy, że wyroby pirotechniczne mogą być używane jedynie przez osoby dorosłe. Również ich sprzedaż osobom niepełnoletnim zagrożona jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Apelujemy i przypominamy, że tego typu wyroby dopuszczone do obrotu w naszym kraju powinny posiadać odpowiedni atest, instrukcję obsługi w języku polskim, a także m. in. nazwę producenta. Pamiętajmy, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją.

Zachowajmy ostrożność! Większość tego rodzaju wyrobów jest prawidłowo wykonana i oznakowana, ale nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do wypadku.